Služby

PURRA

Pracovné ponuky

Personálny leasing (dočasné zamestnanie) je kľúčovou službou našej firmy. Ide o veľmi efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu spoločnosti, keď klient potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov a zároveň ich z rôznych dôvodov nechce vziať do pracovného pomeru. V súčasnosti je to jedno z najviac využívaných riešení z hľadiska ekonomickej stránky a cash flow v oblasti ľudských zdrojov akéhokoľvek typu spoločnosti. Ide o dočasný prenájom pracovníkov firmy Purra, ktorí vykonávajú dohodnutú prácu u zmluvného klienta. Môže prebiehať tromi spôsobmi – nájdením nových zamestnancov a ich prezamestnanie, prezamestnanie existujúcich zamestnancov (tzv. pay roll), alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si firma práve našla. Medzi ďalšie výhody personálneho leasingu patrí prenesenie všetkých administratívnych záležitostí týkajúcich sa pracovníkov do zodpovednosti firmy Purra. Pre klienta to predstavuje úsporu času a nákladov , keďže firma Purra nahrádza hneď niekoľko činností personálneho oddelenia a náklady na túto činnosť sú nákladovou položkou firmy a nie mzdovou. V prípade spokojnosti s našimi pracovníkmi je možný prechod do stabilného zamestnania v spoločnosti nášho klienta.

Ako prebieha

personálny lízing

Hlavné výhody

personálneho lízingu

Rokov skúseností
0
Spokojných pracovníkov
100 +
Spokojných firiem
10 +

Recrutiment

Recruitment je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na trvalý pracovný pomer na základe požiadaviek našich klientov. Na základe ich požiadaviek pripravujeme prvotný výber uchádzačov, testovaním a pohovorom určujeme ich osobnostné, manažérske a ostatné požadované kompetencie. Našim klientom ponúkame niekoľkoročné skúsenosti (a najnovšie štandardizované metódy – môže byť?) pri výbere kompetentných pracovníkov. Vaše požiadavky na budúceho pracovníka nás zaujímajú do najmenších detailov. 

Recrutiment

Proces

Hlavné výhody

Recruitmentu

Executive search/

Executive recruitment

Vyhľadávanie riadiacich pracovníkov, manažérov, top manažmentu a iných vrcholových pracovníkov, ktorí Vašej spoločnosti pomôžu na ceste k cieľu. Profesionáli na týchto pozíciách často nepremýšľajú o zmene až do chvíle, kým ich niekto neosloví. Maximálna miera diskrétnosti je pri executive recruitment nevyhnutnosťou.

Executive Recrutiment

Proces

Spojte sa s nami

V prípade zaújmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať. 

Kontakt

FIremné údaje

Bankové spojenie

PURRA, spol. s.r.o. © 2020, Created by ReVisual