Prehlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Prehlásenie o osobných údajoch a súboroch cookie

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, akým spôsobom budeme spracovávať Vaše osobné údaje a súboroch cookie. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa. Získavame len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok či sociálnych sietí alebo v rámci našej komunikácie s Vami. V tomto prehlásení “my”, “nám” a “náš” sa označuje PURRA s. r. o., IČO 46202609, Slatinská 5022/20, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, zapísaná v obchodnom registri 7. júna 2011, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94528/B

Osobné údaje, ktoré spracúvame môžu byť:

  1. Identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa)
  2. Kontaktné údaje (telefón, e-mail)
  3. Elektronické údaje (napr. IP adresa, typ prehliadača)
  4. Ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré spracúvame v súvislosti so sprostredkovanými službami alebo produktmi.

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

Účel spracovania Právny dôvod spracovania
Poskytnutie služieb alebo produktov, o ktoré ste prejavili záujem alebo ste nás požiadali Plnenie zmluvy, poskytovanie požadovaných služieb a produktov
Odpoveď na Vaše otázky či spracovanie Vašej žiadosti Plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaním služieb a produktov a zabezpečenie spokojnosti klientov
Informovanie o našich ponukách, novinkách, udalostiach, aktualitách (napr., zaslanie newslettera či iného marketingového oznámenia) Váš predchádzajúci súhlas na účely marketingu a elektronickej komunikácie
Starostlivosť o užívateľov, zisťovanie Vašich potrieb a následné zlepšovanie našich služieb a produktov Oprávnený záujem na poskytovaní služieb a produktov vedúcich k zabezpečeniu spokojnosti klientov
Vyhodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie prostredníctvom sekcie Kariéra na internetových stránkach, komunikácia s uchádzačom Plnenie zmluvy, stretnutia z dôvodu uzavretia zmluvy na základe Vašej požiadavky
Na vyhodnotenie využívania našich stránok a k zlepšeniu jej obsahu, cielená reklama Oprávnený záujem pre zabezpečenie lepšieho poskytovania našich služieb a produktov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite).

Zásady používanie súborov cookie

Pri návšteve našich webových stránok sú na Vaše zariadenie zasielané cookie, čo je drobná informácia ukladaná na pevný disk Vášho zariadenia, ktorá nám oznamuje, že sa Vaše zariadenie pripojilo na náš web. Cookie Vás však nevie priamo identifikovať. Ak nechcete cookie používať, môžete si nastaviť Váš prehliadač tak, aby cookie blokoval. Budeme spracovávať Vaše osobné údaje s ohľadom na používanie webových stránok a používame cookie, aby sme zhromažďovali dáta z našich webových stránok na tento účel a na základe nášho legitímneho záujmu pomôcť nám pochopiť, ktoré z našich stránok sú najobľúbenejšie, a kedy dochádza k najvyššej návštevnosti, rovnako ako informácie o IP adresách, odkazujúcich weboch, protokoloch činnosti aplikácií alebo chybových hláseniach, vďaka ktorým môžeme vylepšovať obsah stránok a zjednodušiť navigáciu.

Používame Google Analytics alebo podobné nástroje na získavanie informácií o trendoch v interakciách používateľov s našimi webovými stránkami, za účelom ich administrácie a k objaveniu prípadných problémov a možností, ako stránky vylepšovať. Google Analytics používa cookie prvej strany k reportovanie činnosti návštevníkov stránok. Tieto cookies sa používajú na uchovávanie informácií, ako napríklad časových informácií o návšteve, a z ktorej stránky bol návštevník na naše stránky odkázaný. Ďalšie informácie o aplikácii Google Analytics alebo odkazy na Politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Google a na možnosti zakázať niektoré nástroje Googlu nájdete tu: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Návštevou nášho webu vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme umiestnili tento typ cookie na Vaše zariadenie Žiadne cookie pod našou kontrolou nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookie len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookie od nás, ale už nie cookie od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať „blokovanie cookie tretích strán“. Všeobecne sa pri použití funkcie Pomoc z menu Vášho prehliadača zobrazí návod, ako odmietnuť nové cookie a ako deaktivovať už prijaté. 

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používanie cookie
Nasledujúce zásady obsahujú informácie o tom, ako webstránka www.purra.sk používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“, resp. „cookie“).

Webstránka www.purra.sk používa cookie najmä pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov a pre anonymný zber štatistických dát o používaní webstránky. Cookie sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Ako to funguje

Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk ani nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača.

Využitie cookie

Súbory cookie používame najmä na nasledovné účely: 

  • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí webstránok www.purra.sk 
  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod. Tieto „cookie“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok.
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľské komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok
  • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok

Súhlas s používaním cookie

Používaním týchto webstránok udeľuje návštevník PURRA súhlas s používaním cookies. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookie prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookie môže byť funkčnosť stránky obmedzená. 

Widgety sociálnych sietí a iných aplikácií

Na našich internetových stránkach môžeme využívať widgety sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google +), služby RSS, Google Maps a iných aplikácií. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom využívaní našich stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto aplikácií, môžu byť využívané poskytovateľmi týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami poskytovateľov daných aplikácií. Nemáme kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov týchto aplikácií. 

Odovzdávanie osobných údajov

Pokiaľ služby alebo produkty, o ktoré ste nás požiadali, poskytuje odlišná osoba od nás, môžeme takémuto poskytovateľovi služieb alebo produktov odovzdať Vaše osobné údaje. Účelom odovzdania Vašich osobných údajov je poskytnutie dopytovanej služby alebo produktu. Poskytovateľ služieb alebo produktov bude Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od nás ako samostatný správca. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť orgánu verejnej moci (napr. polícia, súdy) a to v rozsahu a za podmienok všeobecne stanovených právnymi predpismi. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od nás. Vaše osobné údaje nie sú spracovávané mimo územia Európskej únie.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov detí

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásenie k odberu nášho newslettera), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iného zákonného zástupcu o schválení takéhoto kroku a to pred tým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť. 

Zabezpečenie a doba uchovávania osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na ich účel pre spracovanie a potom na obdobie vyžadované zákonom. Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokým tento súhlas odvoláte.

Iné internetové stránky

Tieto informácie neplatia pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany a to ani v prípade, že by boli ich internetové stránky prepojené s našou internetovou stránkou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si pred tým, než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie týchto stránok. 

Vyhradzujeme si právo v prípade potreby tento dokument doplniť alebo upraviť, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám toto prehlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Aktualizované verzie budú k dispozícii na internetových stránkach.